Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε• αν δε με βρείτε, θα βρείτε τα πράγματα, θ’ αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι μου, θα σμίξουν τα χνάρια των χεριών μας. Γιάννης Ρίτσος (το νόημα της απλότητας)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΡΑΣ είπε...

Οι τόποι που γνωρίσαμε δε χάνονται.
Κρεμιούνται στις λέξεις και τις χειρονομίες μας,αναπαύονται στο βυθό των ματιών μας.
Τα "χνάρια" ήταν από μέταλο που έκαιγε.
Κι ακούμπησε την καρδιά μας.

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Διαγωνισμός

Maria Limen 26 Ιουνίου στις 10:38 μ.μ. Απάντηση
1ος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ» ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»

ΠΟΙΗΣΗ * ΔΙΗΓΗΜΑ * ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η Πολιτιστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ Κ ΜΟΥΣΕΣ» προκηρύσσει τον 1ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις παρακάτω κατηγορίες:
1) ΠΟΙΗΣΗ 2) ΔΙΗΓΗΜΑ 3) ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οι κάτοικοι της Ελλάδος και όσοι κατάγονται από αυτήν, όπου και αν διαμένουν.
2) Γίνονται επίσης δεκτά έργα γραμμένα σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα με συνημμένο το μεταφρασμένο κείμενο στην ελληνική.
3) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε δύο το πολύ κατηγορίες του διαγωνισμού.
4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στη διεύθυνση: μη κερδοσκοπική «Πολιτιστική» Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
υπ. Κ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΦΕ’
ΗΠΕΙΡΟΥ 28, 38 333 ΒΟΛΟΣ
Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν:
1) Το έργο σε τρία δακτυλογραφημένα αντίγραφα, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμιά άλλη ένδειξη.
2) Ένας μικρότερος φάκελος, που εξωτερικά θα αναφέρει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος, εσωτερικά δε τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail. Πρέπει να περιλαμβάνεται και η απόδειξη καταβολής χρημάτων συμμετοχής.
3) Όσοι συμμετέχουν σε δύο κατηγορίες, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο μικρό φάκελο –ένα για κάθε κατηγορία– με το ίδιο όμως ψευδώνυμο.
Σημειώνουμε ότι έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία σημαίνει αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
Τα έργα δεν θα επιστραφούν.
4) Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
5) Σύντομο βιογραφικό.
7) Δήλωση ότι το έργο είναι δικό του δημιούργημα και ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
8) Το ποσό καταβολής κάθε συμμετοχής (για κάλυψη εν μέρει του κόστους οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ) ανέρχεται σε 20 ευρώ. Στην περίπτωση που ο δημιουργός πρόκειται να συμμετάσχει σε δύο κατηγορίες χρειάζεται να καταβάλει 5 ευρώ επιπλέον. Το ποσό πρέπει να κατατεθεί έως τις 30 Ιουλίου 2010 στο λογαριασμό της εθνικής τράπεζας με αριθ..781/313180-79 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR 7001107810000078131318079 (BIC) ETHNGRAA
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές έως 18 ετών απαλλάσσονται από την καταβολή του ποσού συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7) Προθεσμία υποβολής: 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010.
8) Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρόεδρο κ. Μαρία Αρφέ, στο τηλέφωνο 6977439358 (ώρες γραφείου)
e- mail: maria.arfe@hotmail.gr
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Κατηγορία A) ΠΟΙΗΣΗ: Κανένας περιορισμός στη μορφή του στίχου. Κάθε δημιουργός μπορεί να στείλει μέχρι τρία (3) ποιήματα. Θέμα: ΑΓΑΠΗ
Κατηγορία Β)ΔΙΗΓΗΜΑ: Ένα διήγημα μικρής έκτασης (μέχρι πέντε σελίδες). Θέμα: ΑΓΑΠΗ
Κατηγορία Γ) ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ένα διήγημα μικρής έκτασης (μέχρι πέντε σελίδες) Θέμα: Ελεύθερο
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η Ποίηση, το Διήγημα και η Παιδική Λογοτεχνία θα κριθούν από καταξιωμένους λογοτέχνες και καθηγητές φιλολογίας.
Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τρία εξωτερικά μέλη και δυο μέλη της μη κερδοσκοπική «Πολιτιστική» Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: πλακέτα
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: πλακέτα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: πλακέτα
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: πλακέτα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: πλακέτα
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: πλακέτα

Για νέους κάτω των 18 ετών θα υπάρξει ξεχωριστή βράβευση για τον πρώτο κάθε κατηγορίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα διοργανωθεί λογοτεχνική βραδιά, κατά την οποία θα διαβαστούν τα βραβευμένα έργα και θα απονεμηθούν τα βραβεία.
Η μη κερδοσκοπική «Πολιτιστική» Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και έκδοσης σε βιβλίο, μέρους ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών.
Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών τους.
Η απονομή των βραβείων θα γίνει το Σάββατο 25 Σεπτέμβριου 2010 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.
Η συμμετοχή σας θα πρέπει να σταλεί μέχρι τις 30 Ιούλιου 2010
Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής σας:
μη κερδοσκοπική «Πολιτιστική» Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
υπ.ΜΑΡΙΑ ΑΡΦΕ’
ΗΠΕΙΡΟΥ 28
38 333 ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 6977439358
Ε ΜΑΙΛ: maria.arfe@hotmail.gr